Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

IZIIS Web Portal
creativity in science and engineering

Јавна одбрана на докторски труд – 23.8.2019 12:00

August 16, 2019 |

На ден 23.8.2019 г. (петок) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на докторскиот труд на кандидатот м-р Африм Бериша, со наслов „Опции за управување со цврст општински отпад во Косово и влијанијата … Read More

Јавна одбрана на докторски труд – 27.8.2019 12:00

August 16, 2019 |

На ден 27.8.2019 г. (вторник) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на докторскиот труд на кандидатот м-р Јордан Бојаџиев, со наслов „Иновативен метод за зголемување на сеизмичката отпорност на ѕидовите од исполната … Read More

Visit of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy at the University in Split, Croatia

April 17, 2019 |

On 9 and 10 April 2019, the director of the Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (UKIM-IZIIS) – Prof. Dr. Vlatko Sheshov and the head of the Dynamic Testing Laboratory – Prof. Dr. Lidija Krstevska visited the Faculty of … Read More

Visit of the Civil Engineering Faculty at the University in Mostar

April 17, 2019 |

On 11 April 2019, the director of the Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (UKIM-IZIIS) – Prof. Dr. Vlatko Sheshov and the head of the Dynamic Testing Laboratory – Prof. Dr. Lidija Krstevska visited the Civil Engineering Faculty at … Read More

Memorandum for Scientific Research Cooperation

October 4, 2018 |

On the 2nd October 2018, a delegation from the Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology – IZIIS at UKIM – Skopje led by Prof. Dr. Lidija Krstevska, head of the Laboratory for Dynamic Testing and Informatics visited the University … Read More