Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Posts By admin

Одбележување на 55-годишнина од Скопскиот земјотрес

July 25, 2018 |

На ден 26 јули 2018 г., по повод 55 годишнината од Скопскиот земјотрес делегација од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (УКИМ-ИЗИИС) предводена од директорот проф. д-р Влатко Шешов ќе положи свежо цвеќе на Споменикот на жртвите на градските … Read More

2nd SARCOS Training School

July 24, 2018 |

In the period 2-7 September, 2018, The Faculty of Technology and Metallurgy at the “Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje (UKIM) will host the Second SARCOS COST – RILEM PhD training school entitled “Advanced materials and technologies based on … Read More

Јавна одбрана на магистерски труд – 13.07.2018 12:00

July 18, 2018 |

На ден 13.07.2018 г. (петок) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатката Горан Сековски, со наслов „ЛИФТОВИ ВО СЕИЗМИЧКИ УСЛОВИ“

Read More

Јавна одбрана на магистерски труд – 18.07.2018 12:00

July 18, 2018 |

На ден 18.07.2018 г. (среда) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатката Јорданка Чанева, со наслов „ПРИМЕНА НА ТЕРЕНСКИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНА НА ХАЗАРД ОД ЛИКВИФАКЦИЈА“

Read More

Јавна одбрана на магистерски труд – 13.06.2018 12:00

June 6, 2018 |

На ден 13.06.2018 г. (среда) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатката Сања Стојаноска, со наслов „ЧЕТВРТА ГЕНЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ – ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН“

Read More

Јавна одбрана на магистерски труд – 14.06.2018 12:00

June 6, 2018 |

На ден 14.06.2018 г. (четврток) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатката Симона Ѓорѓиевска, со наслов „НЕЛИНЕАРНА ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА НА СЕДУМ КАТЕН АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАМОВСКИ СИСТЕМ СО КОРИСТЕЊЕ НА … Read More

Промоција на книга од областа на геотехниката

May 7, 2018 |

На ден 04 мај 2018 година, беше промовирана книгата на почитуваниот професор Мирослав Стојковиќ со наслов „Карактеристики на микротреморите и геотехничко моделирање на локалната градба на тлото“. Книгата ги синтетизира достигнувањата во областа низ повеќе од 40 годишното научно и … Read More

Отворен ден на УКИМ

April 30, 2018 |

Почитувани, на ден 05 мај 2018 г. во рамките на „Отворениот ден на УКИМ“, ИЗИИС ќе се земе активно учество и ќе ги презентира можностите за студирање и актуелните студиски програми. Ве очекуваме!

Read More

Wave Method for Structural System Identification and Health Monitoring – Recent Developments

February 16, 2018 |

On 14.02.2018 in the IZIIS’ premises, a lecture with title “Wave Method for Structural System Identification and Health Monitoring – Recent Developments” was held by prof Marija Todorovska.

Read More