Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Archive

Јавна одбрана на магистерски труд – 13.07.2018 12:00

July 18, 2018 |

На ден 13.07.2018 г. (петок) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатката Горан Сековски, со наслов „ЛИФТОВИ ВО СЕИЗМИЧКИ УСЛОВИ“

Read More

Јавна одбрана на магистерски труд – 18.07.2018 12:00

July 18, 2018 |

На ден 18.07.2018 г. (среда) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатката Јорданка Чанева, со наслов „ПРИМЕНА НА ТЕРЕНСКИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНА НА ХАЗАРД ОД ЛИКВИФАКЦИЈА“

Read More

Јавна одбрана на магистерски труд – 13.06.2018 12:00

June 6, 2018 |

На ден 13.06.2018 г. (среда) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатката Сања Стојаноска, со наслов „ЧЕТВРТА ГЕНЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ – ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН“

Read More

Јавна одбрана на магистерски труд – 14.06.2018 12:00

June 6, 2018 |

На ден 14.06.2018 г. (четврток) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатката Симона Ѓорѓиевска, со наслов „НЕЛИНЕАРНА ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА НА СЕДУМ КАТЕН АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАМОВСКИ СИСТЕМ СО КОРИСТЕЊЕ НА … Read More