Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Сеизмичка опасност со осврт на сеизмичката активност во охридското епицентрално подрачје во периодот јуни-јули 2017 година

Сеизмичка опасност со осврт на сеизмичката активност во охридското епицентрално подрачје во периодот јуни-јули 2017 година