Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Јавна одбрана на магистерски труд – 14.06.2018 12:00

Јавна одбрана на магистерски труд – 14.06.2018 12:00

| On 06, Jun 2018

На ден 14.06.2018 г. (четврток) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатката Симона Ѓорѓиевска, со наслов „НЕЛИНЕАРНА ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА НА СЕДУМ КАТЕН АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАМОВСКИ СИСТЕМ СО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОГРАМСКИОТ ПАКЕТ SAP2000“