Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

УКИМ-ИЗИИС расадник на млади научноистражувачки кадри

УКИМ-ИЗИИС расадник на млади научноистражувачки кадри

| On 06, Aug 2018

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) како членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, во Скопје, повеќе од 50 години врши континуирана едукација на кадри од земјата и од странство од области кои се поврзани со развојот и унапредувањето на модерната технологија за контрола и намалување на сеизмичкиот ризик. УКИМ-ИЗИИС со право може да се гордее дека првите магистерски студии во Република Македонија биле организирани и реализирани токму на ИЗИИС…Кон статијата | Порта3