Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Visit of the Civil Engineering Faculty at the University in Mostar

Visit of the Civil Engineering Faculty at the University in Mostar

| On 17, Apr 2019

On 11 April 2019, the director of the Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (UKIM-IZIIS) – Prof. Dr. Vlatko Sheshov and the head of the Dynamic Testing Laboratory – Prof. Dr. Lidija Krstevska visited the Civil Engineering Faculty at the University in Mostar, Bosnia and Herzegovina. The possibilities for intensification and widening of the scientific-technical cooperation and cooperation in the sphere of education were considered in a friendly atmosphere and during constructive professional discussions with the colleagues and the dean of the faculty – Prof. Dr. Maja Prskalo. For that purpose, a Memorandum on Mutual Cooperation was signed.

mostar1

На 11 Април 2019 год. директорот на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија УКИМ-ИЗИИС проф. д-р. Влатко Шешов и раководителот на Лабораторијата за динамички испитувања проф. д-р. Лидија Крстевска остварија работна посета на Градежниот факултет на Универзитетот во Мостар, Босна и Херцеговина. Во пријателска атмосфера и конструктивна професионална дискусија со колегите и деканот проф. д-р. Маја Прскало беа разгледани можностите за интензивирање и проширување на научно-техничката и едукативната соработка, а за таа цел беше потпишан и Меморандум за меѓусебна соработка.