Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Јавна одбрана на магистерски труд 12.03.2020

Јавна одбрана на магистерски труд 12.03.2020

| On 04, Mar 2020

На ден 12.3.2020 година, четврток, со почеток во 12 часот, во училницата во вториот блок во ИЗИИС ќе се одржи јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Леарт Таравари, дипл. град. инж., со наслов:

Експериментално-аналитички истражувања на сеизмичкото однесување на армиранобетонски конструкции со флексибилен кат

Next Story

This is the most recent story.