Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Јавна одбрана на магистерски труд 12.05.2020

Јавна одбрана на магистерски труд 12.05.2020

| On 07, May 2020

На ден 12.5.2020 година, вторник, со почеток во 13 часот, во белата сала во ИЗИИС ќе се одржи јавна одбрана по пат на видео-конференција, на магистерскиот труд на кандидатот Леарт Таравари, дипл. град. инж., со наслов:

Експериментално-аналитички истражувања на сеизмичкото однесување на армиранобетонски конструкции со флексибилен кат