Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

POST

STEPGRAD 2020

January 13, 2020 |

International conference on Contemporary Theory and Practice in Construction XIV, Cultural Center Banski Dvor, Academy of Science and Аrts of the Republic of Srpska, Banja Luka, 11-12 June 2020.

Official conference website >>

Read More

Посета и состанок со претставници на стопанската комора на Македонија

November 22, 2019 |

Научно-истражувачката дејност и инвестициите во истражување и развој, се важни сегменти во остварувањето на економскиот раст на државата. Искуството покажува дека раната фаза на планирање на капиталните проекти поткрепена со претходни истражувачки работи, студии и елаборати е неопходна за нивна … Read More

Обука за земјотреси во организација на ЦРППР

October 31, 2019 |

По обуката за поплави и свлечишта, денес во Битола во организација на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион се одржа и обука на тема: земјотреси. Обуките се реализираа во рамките на проектот… Кон веста -> ТВ ТЕРА

Read More

Working visit of the Lindner Company in Germany

October 30, 2019 |

In the period 20-23 October 2019, as a result of the long years of cooperation and realization of a number of projects, a team from the IZIIS’ Dynamic Testing Laboratory (Prof. Dr. Lidija Krstevska, head of the Laboratory and project … Read More

Работна средба помеѓу IGH Institut dd и ИЗИИС

September 23, 2019 |

На ден 19/09/2019 г., во Загреб беше остварена средба на директорите на IGH Institut dd (www.igh.hr) и Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (УКИМ-ИЗИИС). И двата дирекотора ја истакнаа потребата од поблиска соработка особено за заеднички настапи на трети … Read More

Јавна одбрана на магистерски труд – 22.8.2019 12:00

August 16, 2019 |

На ден 22.8.2019 г. (четврток) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Елена Делова, дипл. град. инж., со наслов „Анализа и проектирање на стабилни и економични АБ објекти … Read More

Јавна одбрана на докторски труд – 23.8.2019 12:00

August 16, 2019 |

На ден 23.8.2019 г. (петок) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на докторскиот труд на кандидатот м-р Африм Бериша, со наслов „Опции за управување со цврст општински отпад во Косово и влијанијата … Read More

Јавна одбрана на докторски труд – 27.8.2019 12:00

August 16, 2019 |

На ден 27.8.2019 г. (вторник) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на докторскиот труд на кандидатот м-р Јордан Бојаџиев, со наслов „Иновативен метод за зголемување на сеизмичката отпорност на ѕидовите од исполната … Read More

Visit of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy at the University in Split, Croatia

April 17, 2019 |

On 9 and 10 April 2019, the director of the Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (UKIM-IZIIS) – Prof. Dr. Vlatko Sheshov and the head of the Dynamic Testing Laboratory – Prof. Dr. Lidija Krstevska visited the Faculty of … Read More

Visit of the Civil Engineering Faculty at the University in Mostar

April 17, 2019 |

On 11 April 2019, the director of the Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (UKIM-IZIIS) – Prof. Dr. Vlatko Sheshov and the head of the Dynamic Testing Laboratory – Prof. Dr. Lidija Krstevska visited the Civil Engineering Faculty at … Read More