Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

POST

Јавна одбрана на магистерски труд 12.03.2020

March 4, 2020 |

На ден 12.3.2020 година, четврток, со почеток во 12 часот, во училницата во вториот блок во ИЗИИС ќе се одржи јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Леарт Таравари, дипл. град. инж., со наслов:

Експериментално-аналитички истражувања на сеизмичкото однесување на … Read More

STEPGRAD 2020

January 13, 2020 |

International conference on Contemporary Theory and Practice in Construction XIV, Cultural Center Banski Dvor, Academy of Science and Аrts of the Republic of Srpska, Banja Luka, 11-12 June 2020.

Official conference website >>

Read More

Посета и состанок со претставници на стопанската комора на Македонија

November 22, 2019 |

Научно-истражувачката дејност и инвестициите во истражување и развој, се важни сегменти во остварувањето на економскиот раст на државата. Искуството покажува дека раната фаза на планирање на капиталните проекти поткрепена со претходни истражувачки работи, студии и елаборати е неопходна за нивна … Read More

Обука за земјотреси во организација на ЦРППР

October 31, 2019 |

По обуката за поплави и свлечишта, денес во Битола во организација на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион се одржа и обука на тема: земјотреси. Обуките се реализираа во рамките на проектот… Кон веста -> ТВ ТЕРА

Read More

Working visit of the Lindner Company in Germany

October 30, 2019 |

In the period 20-23 October 2019, as a result of the long years of cooperation and realization of a number of projects, a team from the IZIIS’ Dynamic Testing Laboratory (Prof. Dr. Lidija Krstevska, head of the Laboratory and project … Read More

Работна средба помеѓу IGH Institut dd и ИЗИИС

September 23, 2019 |

На ден 19/09/2019 г., во Загреб беше остварена средба на директорите на IGH Institut dd (www.igh.hr) и Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (УКИМ-ИЗИИС). И двата дирекотора ја истакнаа потребата од поблиска соработка особено за заеднички настапи на трети … Read More

Јавна одбрана на магистерски труд – 22.8.2019 12:00

August 16, 2019 |

На ден 22.8.2019 г. (четврток) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Елена Делова, дипл. град. инж., со наслов „Анализа и проектирање на стабилни и економични АБ објекти … Read More

Јавна одбрана на докторски труд – 23.8.2019 12:00

August 16, 2019 |

На ден 23.8.2019 г. (петок) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на докторскиот труд на кандидатот м-р Африм Бериша, со наслов „Опции за управување со цврст општински отпад во Косово и влијанијата … Read More

Јавна одбрана на докторски труд – 27.8.2019 12:00

August 16, 2019 |

На ден 27.8.2019 г. (вторник) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на докторскиот труд на кандидатот м-р Јордан Бојаџиев, со наслов „Иновативен метод за зголемување на сеизмичката отпорност на ѕидовите од исполната … Read More

Visit of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy at the University in Split, Croatia

April 17, 2019 |

On 9 and 10 April 2019, the director of the Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (UKIM-IZIIS) – Prof. Dr. Vlatko Sheshov and the head of the Dynamic Testing Laboratory – Prof. Dr. Lidija Krstevska visited the Faculty of … Read More